Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ
सबै सूचना
सबै समाचार
रुद्रप्रसाद पण्डित
रुद्रप्रसाद पण्डित

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

तुलसीराम पौडेल
तुलसीराम पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना
सबै समाचार