Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

राममणी मिश्र


राममणी मिश्र


राममणी मिश्र
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841716021
ठेगाना ज्वालामुखी गा.पा ०२ धादिङज्वालामुखी गाउँपालिका 13, धादिङ्ग
बहाल मिति २०७५ आश्विन १