Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

सबै सूचना
सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सागर आचार्य
सागर आचार्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

चित्राङ्गत बराल
चित्राङ्गत बराल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856001111

राममणी मिश्र
राममणी मिश्र

प्रशासकीय अधिकृत

लक्ष्मण बराल
लक्ष्मण बराल

प्रशासकीय अधिकृत


सागर आचार्य
सागर आचार्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

चित्राङ्गत बराल
चित्राङ्गत बराल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856001111

राममणी मिश्र
राममणी मिश्र

प्रशासकीय अधिकृत

लक्ष्मण बराल
लक्ष्मण बराल

प्रशासकीय अधिकृत