Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ

सबै सूचना
सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सागर आचार्य
सागर आचार्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

चित्राङ्गत बराल
चित्राङ्गत बराल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856001111